משלוחים חינם בקנייה מעל 199 ₪ | 3 + 1 מתנה על כל האתר!

ביטול עסקה

ניתן לבטל כל עסקה שבוצעה באתר האינטרנט שלנו באמצעות הודעת ביטול בכל אחת מדרכי הביטול הבאות:​

 • בטלפון 03-6557555
 • בדואר אלקטרוני: info@saar.com | service@tlf.co.il
 • באינטרנט בכתובת: www.tlf.co.il

לקוח רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), הכל כמפורט להלן:

 • ביטול עסקה ניתן לבצע על ידי יצירת קשר עם החברה באחת מן הדרכים שצוינו לעיל.
 • לקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.
 • על אף האמור, זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (עד 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה) לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה רשאית לבקש מהצרכן להציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
 • החברה רשאית לנכות מסכום ההחזר הכספי דמי ביטול בגובה של 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וכן תשלום ששולם בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה ככל שנגבתה (‘עמלת סליקה’).
 • החזר כספי יתאפשר ככל שהבקשה לביטול נתקבלה אצל החברה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר ובהתאם להוראות הדין.
 • לקוח שביטל עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בהתאם לחוק, נדרש להחזיר את המוצר לאחד מסניפי החברה ולא יינתן החזר בגין דמי המשלוח.
 • איסוף המוצר בגין עסקה שבוטלה עקב פגם במוצר, אי התאמה בהתאם לחוק, יבוצע על ידי החברה והלקוח לא יחויב בגין דמי משלוח.
 • ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו שולמה העסקה באתר.
 • על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
 • מוצרים הנמכרים כחלק מערכה, לא ניתן לבטל את העסקה ביחס לפריט בודד מתוך הערכה, אלא יתאפשר רק ביחס לערכה בכללותה.
 • אין זכות ביטול עבור מוצרים שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם, לרבות אך לא רק, מוצרים פסידים; מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; מוצרים שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן. 
 • יובהר כי האתר משמש למכירה ליחידים בלבד ולא למכירה סיטונאית, או למכירה חוזרת, אלא אם החברה נתנה לכך את הסכמתה בכתב.

יובהר, כי לחברה שמורה הזכות לתבוע את נזקיה במקרה שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, בין היתר, החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק או שנפגם עת היה בשימוש הצרכן.

2020 Two Left Feet CO.
Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake